Det er kjærligheten som drar dem til bygdene

48 utlendinger flyttet til Luster i fjor. Det ga kommunen en samlet befolkningsvekst på tre personer. Motivene for å flytte har vært ulike, men ofte har det handlet om sterke drifter …