LO vil ha endringer nå

LO vil ha en ny tilleggspensjon som retter opp de største skjevhetene i dagens AFP-ordning i privat sektor.