I dag falt dommen i det som er blitt omtalt som Norges største innsidesak. På tiltalelisten sto Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen og seks andre.

«Stavangertingrett har ved enstemmig dom i straffesak 15. november 2012 funnet Fred AntonIngebrigtsen skyldig etter tiltalen og dømt han til fengsel i 9 år for en rekkeforsettlige overtredelser av verdipapirhandellovgivningen, herundermarkedsmanipulasjon og tre tilfeller av innsidehandel», skriver Stavanger tingrett i en pressemelding.

«Ingebrigtsen er også idømtinndragning av hans aksjer i et spansk aksjeselskap, fordi utbytte fra dehandlingene han er domfelt for har blitt kanalisert dit», skriver retten videre.

På formiddagen fredag ble det klart at i hvert fall fem av de syv anker dommen, skriver Stavanger Aftenblad. Dedomfelte i innsidesaken kritiserer retten for språkbruk, bevisanvendelse ogsaksbehandlingsfeil.

— Det kan ikke være sant!

Fred A. Ingebrigtsen vil ikke kommentere saken overfor Stavanger Aftenblad, men sier gjennomsin advokat Bjørn Stordrange på en pressekonferanse:

— Vi ligger under til pause, men skal vinne kampen.

Stordrange sier dette om Ingebrigtsens reaksjon da han ble kjentmed dommen:

— Det kan ikke være sant!

Forsvareren vil ikke si mye mer omIngebrigtsens reaksjoner, men han opplever at Ingebrigtsen er offensiv ogkampvillig.

Brukte seks stråmenn

Ingebrigtsen nektet all skyld under rettssaken som startet ijanuar i år, og som først ble avsluttet i midten av juni. Ingen av de øvrigeseks tiltalte har erkjent straffskyld. Under avslutningen avrettsforhandlingene i juni i år, la samtlige forsvarere ned påstand omfrifinnelse for hver sin klient.

Da var det gått fire år siden Ingebrigtsen ble pågrepeti sitt hjem i Randaberg mandag 16. juni 2008.

Stavanger tingrett skriver at retten har funnet det bevist at Ingebrigtsen, ved siden av de Acta-aksjer han offisielt eide, også regelmessigkjøpte og solgte Acta-aksjer og -derivater gjennom 6 stråmenn, uten å gimelding om disse handlene til Oslo Børs slik han pliktet.

Hans handel gjennom stråmennenebeløp seg til over 3 milliarder kroner over 4 år, ifølge tingretten.

Inntil seks års fengsel for stråmennene

Retten har funnet alle de seks medtiltalte, Kåre Nilsen, Lars AudunLunde, Oskar Andersen, Knut Helge Nordbotn, Odd Inge Bø og Johnny Bondestadskyldige i forsettlig straffbar medvirkning til flere av forholdene Ingebrigtsener tiltalt og domfelt for.

De er alle dømt til fengsel:

Kåre Nilsen er dømt til fengsel i6 år. Det er også Lars Audun Lunde.

Oskar Andersen er dømt tilfengsel i 4 år. Han er også idømt inndragning av 5 millionerkroner i utbytte.

Knut Helge Nordbotn er dømt tilfengsel i 4 år og 6 måneder.

Odd Inge Bø er dømt til fengsel i1 år. Han er også idømtinndragning av 5 millioner kroner i utbytte.

Den siste av de seks, Johnny Bondestad, erdømt til fengsel i 2 år.