- Ja, dette er en radikal omlegging, sier Peter S. Gitmark (h), medlem i Stortingets utenriks— og forsvarskomité. Stortingsgruppen godkjente i går kveld detaljopplegget som blir målgivende for Høyre og en eventuell ny Høyre-ledet regjering.

Her er noen av hovedpunktene:

Antall land som mottar norsk bistand skal ned fra 112 til mellom 20 og 40.

Bistanden skal konsentreres til Afrika og forsterkes i tettere samarbeide med andre giverland.

Tradisjonell bistand utenfor Afrika kuttes helt, og skal bare gis til demokratioppbygging.

Målet om 1 prosent bistand av BNI - Brutto nasjonalinntekt - oppgis.

Bedre markedsadgangen for u-landsprodukter i Norge.

- Høyre har to hovedmål: Demokratisering og menneskerettigheter på den ene siden og varig ut av fattigdom på den andre siden. Norsk utviklingspolitikk skal ikke gå på bekostning av noen av dem. Gjør den det, må den endres eller opphøre, sier Gitmark.

- Høyre vil måle resultatene i stedet for prosentandeler av BNI. Det må vel bety at dere kutter i bevilgningene slik at de kommer under 1 prosent av BNI?

- Vi vil gi mye i bistand, men det er for mye fokus på prosentandel og for lite på resultater. Vi har i de siste budsjettforslagene bare ligget litt under Regjeringen. De store kuttene har vært i flyktningetiltak i Norge og skogsatsing ute. Ingen av dem handler om utviklingspolitikk, slik Høyre ser det. Vi kuttet 700 millioner av 27 milliarder i år, sier Gitmark.

Høyre vil også gjøre ting som ikke koster penger:

- For eksempel bedre handelsadgang for u-landsprodukter til Norge. Et område som under dagens regjering er kraftig undervurdert. Vi sier både «trade and aid». Men vi sier at tiden for tradisjonell gavebistand har løpt fra oss. Vi vil ikke ha den.

- Hvilke land i Afrika vil dere konsentrere bistanden om? I mange av våre hovedsamarbeidsland som Tanzania og andre, florerer korrupsjonen fortsatt?

- Tanzania viser tydelig den tradisjonelle bistandens begrensninger. Landet får milliarder av bistandsdollar, men nyttiggjør seg dem på en for dårlig måte. For lite utvikling og for mye korrupsjon. Det politiske styresettet er svakt og med maktmisbruk. I stedet for å spre norske ressurser tynt ut over verden, vil vi med sterkere tilstedeværelse i Afrika ha et mer multilateralt fokus med større koordinering av store prosjekter med flere giverland og organisasjoner.

- Men er det ikke mange land utenfor Afrika som trenger norsk hjelp?

- Ut fra tanken om begrensede ressurser kan Norge ikke være med over alt. Ikke i Brasil, ikke Kina. Men når det gjelder oppbygging av demokrati og menneskerettigheter vil det være land utenfor Afrika som vil få vår støtte. I Midtøsten, Afghanistan, Pakistan, forhåpentlig Syria og Jemen.