SAS varslet i en børsmelding klokken 9.03 tirsdag morgen at det er innført børspause i SAS-aksjen i påvente av en kunngjøring fra selskapet.

Det er uvisst hva kunngjøringen innebærer, men før helgen fortalte ansatte i Widerøe at de var interesserte i å kjøpe selskapet, dersom SAS skulle velge å selge Widerøe. SAS uttrykte i etterkant frustrasjon over spekulasjonene rundt et eventuelt salg.

Tidligere har det også blitt nevnt at det tyske flyselskapet Lufthansa kan komme til å overta SAS.

E24 har tidligere omtalt mulige salg av deler av SAS-konsernet. Det skandinaviske flyselskapet har lenge vært preget av en krevende finansiell situasjon. 24. oktober varslet ledelsen i SAS nye sparetiltak. Et av tiltakene går ut på lønnsreduksjon på 15-25 prosent for de ansatte. Nye regnskapsregler som blir innført i november neste år vil dessuten føre til at SAS må bokføre enorme pensjonsforpliktelser i balansen.