Er du en av de 690 000 som betaler formuesskatt? Venter du arv som du vil få avgift på? De to store opposisjonspartiene vil kvitte seg med begge deler.

Fremskrittspartiets programkomité satt i går i toppetasjen på partihovedkvarteret og snekret på siste utkast til partiprogram for neste fireårsperiode. Etter høringsrunde og landsmøtevedtak neste år vil det programmet være rettesnoren i en situasjon hvor partiet kan ende med regjeringsmakt.

Per Sandberg, leder av programkomiteen, bekrefter at partiet vil gå inn for å fjerne formuesskatten og arveavgiften i stortingsperioden.

- Hvor lang tid vil dere bruke for å greie det?

- Det må vi greie på fire år, sier Sandberg.

I tillegg vil Frp fjerne dokumentavgiften ved eiendomskjøp og innføre skattefradrag for modernisering og energiøkonomisering av hus og boliger. Og et system for fradrag ved omsorg i hjemmet etter en svensk modell.

- Vi prøver å få beregnet budsjettvirkninger av disse forslagene, men får dårlig hjelp av Finansdepartementet. Noe av det vi gjør forutsetter store reformer.

- Milliardene ruller?

- Ja, men det vi gjør er å kombinere dette med store reformer som vil effektivisere offentlige innkjøp og andre finansieringsmetoder for vei— og infrastruktur, som vil spare penger. Og staten vil få skatteinntekter når vi får svarte inntekter opp på bordet fordi det ikke lenger vil lønne seg å holde dem unna, mener Sandberg.

Også Høyre

Uavhengig av Frp har Høyre allerede et programforslag om formuesskatt og arveavgift som skal behandles av landsmøtet til våren.

- Hvor lang tid mener du en blå regjering må bruke for å avvikle f.eks. formuesskatten? Aftenposten spør finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner:

- I vårt programforslag står det at vi vil trappe ned og fjerne formuesskatten og arveavgiften. Det er mulig å få til i løpet av fire år. Tempo og omfang må selvsagt tilpasses handlingsrommet. Og fjerning av formuesskatten vil kombineres med tiltak som sikrer at alle betaler skatt, presiserer han. Inntektstapet for det offentlige er 16-17 milliarder:

- I realiteten blir det mindre fordi pengene vil bli investert i verdiskaping som vil øke skatteinntektene, sier han.

Frp går som ventet mye lenger på skatte- og avgiftslettelser enn Høyre, men også Sanner sier at skatten bør senkes for dem med lave og vanlige inntekter.

BSU (boligsparing for ungdom) og privat pensjonssparing skal også bli gunstigere. Begge forslag vil Frp også gå inn for.

Høyre vil ha nye systemer for planlegging, bygging og finansiering av veinettet i Norge. Det vil Frp også. Frp mener man kan spare mye penger på dette:

- Den norske staten er jo i en solid posisjon, og låner billig i markedet. Men bompengeprosjekter får ikke komme inn under statlige låneparaplyer og betaler en høyere rente i lånemarkedet enn de trenger. Det er pussig at man ikke har sett på sparepotensialet her, sier finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen i Frp.