I fengsel for avgiftsjuks

Brødrene hevder de betalte 3,1 millioner i kontanter til en mann de traff på uterestaurant. De ble ikke trodd. Nå venter fengsel.

FIKK SIN DOM: To brødre måtte i begynnelsen av september møte i Bergen tinghus, tiltalt for momsjuks. Nå er de dømt til fengselsstraff. ODD E. NERBØ

To brødre på 39 og 46 år er av Bergen tingrett dømt til ett år og ti måneders fengsel for avgiftsjuks.

Forholdet de nå er dømt for stammer fra oktober 2003, da de sammen drev et selskap i Bergen som blant annet drev med høytrykkstjenester og overflatebehandling.

De to mennene oppga til avgiftsmyndighetene at de hadde kjøpt diverse anleggsutstyr for 18,5 millioner kroner, inklusive merverdiavgift. De krevde – og fikk – tilbakebetalt 3,6 millioner kroner i merverdiavgift fra staten.

Problemet var at de verken hadde kjøpt eller betalt noe utstyr.

— Møttes på uterestaurant

Brødreparet har en helt annen versjon av saken, og mener det er de som er blitt skadelidende.

Ifølge dommen hevder brødrene at de våren 2003 traff en mann på en uterestaurant i Bergen. Vedkommende ga da uttrykk for at han hadde noen mobilkraner som han ønsket å selge. Kranene befant seg på Østlandet, men kunne leveres i Bergen i midten av oktober 2003.

På bakgrunnen av møtet på uterestauranten hevder brødrene at de per telefon inngikk en avtale med mannen om å kjøpe kranene for 18,5 millioner, inkludert merverdiavgift.

- Lite troverdig

Ifølge dommen skal mannen fra uterestauranten ha sendt en faktura. Merverdiavgiften som da ville bli refundert fra myndighetene, skulle bli brukt som delbetaling for kranene, ifølge de dømtes forklaring.

Etter at staten hadde utbetalt merverdiavgift med bakgrunn i fakturaen, tok brødreparet ifølge sin egen forklaring ut 3,1 millioner kroner i kontanter fra bankkontoen. Pengene ble fraktet til Østlandet og overlevert kranselgeren. Deretter sier brødreparet at de ikke hørte mer fra ham.

I dommen fra Bergen tingrett trekkes det frem flere forhold som gjør at man ikke setter lit til de to brødrenes forklaring:

Det er oppsiktsvekkende at det inngås så store avtaler mellom personer som treffer hverandre på en uterestaurant.

Det er også spesielt at selger ønsket så store deler av salgssummen utbetalt i kontanter.

Da det viste seg at selgeren ikke lot seg oppspore, gjorde ikke de tiltalte noe for å få tilbake forskuddsbetalingen. Forholdet ble aldri meldt til politiet.

"Samlet fremstår de tiltaltes forklaring som så lite troverdige at retten finner det utvilsomt at de har forklart seg usant", skriver tingrettsdommer Arne Langeland i kjennelsen.

Møtte ikke opp

Det var en skatterevisor som høsten 2006 oppdaget forholdene på bakgrunn av manglende innsendte selvangivelser og merverdiavgiftsoppgaver. Tiltale ble tatt ut januar 2008. Saken ble berammet to ganger samme år, uten at den eldste broren møtte opp. Han ble arrestert i mai i år, og satt i varetektsfengsel frem til rettssaken omsider kom opp i begynnelsen av september.

Lillebroren fikk en strafferabatt i form av at ett år og tre måneder av straffen ble gjort betinget, fordi han ikke kunne lastes for tiden som er gått siden saken først ble berammet i 2008. Den eldste broren fikk imidlertid hele fengselsstraffen som ubetinget. Dommen ble ikke anket.

Skatt vest ønsker ikke å kommentere detaljene i saken.

— Men vi er tilfreds med at domstolene reagerer med strenge straffer i slike unndragelsessaker. Videre er vi tilfreds med at det ikke gis strafferabatt på grunn av tidsforløpet når dette skyldes at domfelte unndrar seg straffeforfølgning, sier Torkel Fure, leder for skattekrimavdelingen i Skatt vest.