I en kjennelse som den greske fagbevegelsen kan bruke når den går til sak mot staten, peker Europarådets sosialkomité på to reformer som strider mot Det europeiske sosialcharteret.

Begge er iverksatt etter press fra landets internasjonale kreditorer, EU, IMF og Den europeiske sentralbanken ESB.

Den ene reformen forlenger prøveperioden for nyansatte til ett år mens den andre reduserer minimumslønnen for ungdom under 25 år til to tredeler av den nasjonale minimumslønnen.I det første tilfellet er reformen i strid med en artikkel i charteret som sier ansatte skal ha beskjed om oppsigelse i rimelig tid, og i det andre tilfellet betyr den lavere lønna at ungdom faller under fattigdomsgrensa.