Bakgrunnen er at selskapet 1. oktober 2010 offentliggjorde en børsmelding om at selskapets hiv-vaksine ikke hadde effekt. Denne meldingen fikk selskapets aksjer til å rase på børsen. Selskapet besluttet å stanse utviklingen av vaksinen.

I midten av november 2010 kom det en ny børsmelding fra selskapet om at studier viste at vaksinen likevel hadde en signifikant effekt, og avgjørelsen om å stanse utviklingen av vaksinen ble dermed omgjort. Etter denne børsmeldingen steg aksjekursene med hele 198,5 prosent på én dag.

En 62 år gammel kvinne som forsket på selskapets hiv-vaksine, er tiltalt for å ha gitt de andre informasjon som ikke var offentlig og som var egnet til å påvirke aksjekursen.

Fire av de fem som nå skal møte i retten, to kvinner og to menn, er tiltalt for å ha mottatt informasjon som ikke var offentlig en gang i perioden mellom de to børsmeldingene. De skal deretter ha kjøpt henholdsvis 150.000 og 115.000 aksjer omtrent en uke før den siste børsmeldingen ble offentliggjort.