Bankens fremtidsutsikter blir vurdert som stabile.

DNB blir nedgradert ett hakk og i sin begrunnelse trekker Moody's frem DNBs avhengighet av penger hentet på det internasjonale markedet. Byrået betegner DNBs fremtidsutsikter som stabile.

— Vi er ikke enig i de begrunnelsene Moody's gir. Hovedbegrunnelsen er at DNB er veldig avhengig av internasjonale finansmarkeder for å hente inn penger. Men vi har vist at vi har veldig god tilgang til å låne penger fra alle de store markedene i verden, både i Europa, USA, Japan og Australia, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB til NTB.

Også svenske finanshus er blitt nedgradert av Moody's, blant dem to banker som har filialer også i Norge.

Nordea og Handelsbanken har begge fått nedgradert sin kredittverdighet med ett hakk.

For Sparebanken Vests del dreier nedgraderingen seg om et tidsbegrenset lån på 100 millioner euro som ble tatt opp i 2007 og som løper til 2017.

Moody's har tidligere opplyst at de ville revurdere ratingen på ansvarlige lån på bakgrunn av endret oppfatning av slike låns evne til å absorbere tap i bankene.

Bankens øvrige ratinger i Moody's er stabile og er ikke berørt av dette, opplyser informasjonssjef Lars Ove Breivik til NTB.

(©NTB)