Fylkesmann mot Sotrasamband

Lars Sponheim nekter Bergen og Fjell å bygge ny firefelts bro over sundet.