Statoil har gjort sitt første store funn i Øst-Afrika. Letebrønnen Zafarani i Tanzania har avdekket mye gass under havbunnen.

Letedirektør Tim Dodson i Statoil sier det er et gjennombrudd for selskapet.

— Dette er det største funnet vi har gjort som operatør i utlandet. Og det er trolig det største funnet som er gjort i Tanzania, sier han til Aftenposten.no.

5. store funn

Zafarani-funnet er det femte store funnet Statoil har gjort i løpet av de siste 12 månedene. De andre funnene er Skrugard og Havis i Barentshavet, Johan Sverdrup (tidligere Aldous/Avaldsnes) i Nordsjøen og Peregrino Sør i Brasil.

— Det er verdt å merke seg at vi har operert alle disse funnene selv. Statoil har hatt en klar strategi på at vi skal ut i verden og nå gir det resultater, sier Dodson fornøyd.

Omregnet til såkalte oljeekvivalenter er funnet foreløpig beregnet til 900 millioner fat. Statoil vil fortsatt gjøre to boringer for å se om det er enda mer gass å finne i området.

— Men allerede er funnet langt over det vi forventet, sier Dodson.

Usikker lønnsomhet

Likevel er det ikke sikkert at utbyggingen av feltet vil bli lønnsom.

- Vi trenger å finne mer gass for å få en lønnsom utbygging. Men dette funnet øker sannsynligheten for at vi vil gjøre nye funn, enten på dette feltet eller et annet sted. Dette utgjør bare en bitteliten del av lisensen vår i Tanzania, sier letedirektøren.

Foreløpig er det ingen infrastruktur på plass for utvinning og transport av gassen.

— Det gjør at vi må gjøre større funn enn det som er vanlig i mer modne bassenger før vi får fortjeneste, legger han til.

Det er et lite marked for gass i Tanzania så Dodson regner med at det meste vil eksporteres.

— Det er rimelig å tro at mye av gassen kan havne i Asia, sier han.

Statoil mener at de nå har fått uttelling for strategien med å gå stort inn i nye områder. Selskapet er operatør og eier 65 prosent av lisensen, mens Exxon Mobil eier de siste 35 prosentene, skriver Aftenbladet.