— Dagmar etterlot seg ingen tvil. Kommunikasjon er en av samfunnets viktigste pilarer, og når den får alvorlige knekk, etterlater det seg et helt reelt tap av kontroll på mange plan. Når folk i nød ikke får tak i hverandre og helsevesen og kommuner ikke får utført sine beredskapsoppgaver som planlagt, er dette svært alvorlige konsekvenser. sier Torstein Olsen, sjef i Post- og teletilsynet, i en pressemelding

Leverte rapport

Han leverte i dag en rapport til samferdselseminister Magnhild Meltveit Kleppa om sårbarheten i mobilnettene, denne hadde hun bestilt i fjor sommer.

Rapporten omfatter en utredning om utfallene i mobilnettene på forsommeren 2011 og en med foreløpige vurderinger av utfallene i forbindelse med ekstremværet Dagmar i romjulen. Nær 40 000 mobilabonnenter var uten forbindelse, og fortsatt er ikke alle på nett. Manglende størm er hovedårsaken til dette.

Utfallene har også ført til at flere politikere har krevd at noe må gjøres. PT har tidligere kritisert de alvorlgie utfallene TElenor hadde i fjor sommer, og foreslår i rapporten sterkere krav til netteierne for å sikre nettene mot utfall.

PT mener at da er tjenestekvaliteten er god når det gjelder tjenester, dekning og kundeservice.

Dårlig beredskap

— Imidlertid opplever vi at netteierne ikke i samme grad har hatt beredskap like høyt på agendaen. Både mangler i planverk og tilsynelatende for sterk avhengighet av underleverandører, gjør at vi nå pålegger selskapene å sikre nettene sine bedre, sier Olsen som kommer med en rekke anbefalinger og krav i rapporten.

Dette omfatter blant annet:

  • Krav om bedre batteriløsninger ved basestasjonene, med 6 timers reservestrøm
  • Egne program for ekstra viktige basestasjoner, basestasjoner som omfatter nødnettet bør ha 3 dagers reservestrøm
  • Vil stille skjerpede krav til mobiloperatørene om å gjennomføre regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Pålegge tilbyderne å dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere ekstreme hendelser
  • Krav om å beskytte mobilnettene mot eksterne angrep

Les mer om PTs forslag her.