Totalrammen på oppgjøret vil ikke bli endelig avklart før man ser hva den faktiske lønnsglidningen blir, opplyser Tone Rønoldtangen, forhandlingsleder i LO Stat.

— Dette har vært en tøff runde, men nå er jeg glad for at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb i visshet om at de ikke er mindre verdt enn ansatte i andre sektorer, sier Rønoldtangen.

Tøffe forhandlinger

Det var tidlig lørdag morgen at LO Stat og YS Stat sa ja til tilbudet og avbrøt streiken, mens Akademikerne ble enig uten streik.

Unio Stat derimot avviser tilbudet og varsler opptrapping av streiken fra torsdag.

— Det har vært tøffe forhandlinger, der mange har tatt og gitt, men jeg er glad for at tre av fire har akseptert skissen, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud til NTB.

— Det er gode likelønnstillegg, noe som er viktig for meg, sier hun.

Ikke godt nok

For Unio Stat var Statens tilbud ut fra en samlet vurdering ikke god nok. Verken ramme eller profil var slik at Unio kunne godta det og viser ifølge forhandlingsleder Arne Johannessen at regjeringen ikke verdsetter den kompetanse Unios medlemmer har og de tjenester de leverer.

— Unio viste forhandlingsvilje og gikk inn i frivillig mekling med et mål for øye, å bidra til en løsning. Regjeringen har vist veldig liten vilje til å bevege seg, selv om vi har hatt en storstreik gående, sier Johannessen.

— Staten nektet oss et sentralt justeringsoppgjør, som var ett av Unios viktigste krav. Rammen og profilen var langt fra Unios krav og prioriteringer. Den foreslåtte reguleringsklausulen var heller ikke tilfredsstillende. Totalvurderingen er at Unio ikke kunne akseptere dette, selv om andre gjorde det, sier Johannessen.

Unio fortsetter dermed streiken og varsler samtidig tredje streikeuttak for til sammen 344 nye medlemmer.