• OPPSIGELSER: Flere kan miste jobben, blant annet i reiselivsbransjen, hvis Stortinget vedtar å la arbeidsgiverne betale for å permitere folk. Det skriver NHO Reiseliv og fem andre NHO-foreninger i et brev til regjeringspartiene. FOTO: Odd E. Nerbø

NHO-foreninger mot regjeringen

Flere landsforeninger i NHO reagerer kraftig på regjeringens forslag om å stramme inn permitteringsreglene.