I flere år har flyselskapet brukt medier og annonser for å latterliggjøre og kritisere konkurrenten Norwegian for lavprisselskapets gebyrer.

SAS har bedyret at en pris er en pris, og at det ikke er starten på et regnestykke, at man må se bak de lave lokkeprisene og se hva man egentlig ender opp med å betale.

Overraskelsen var derfor stor blant mange da SAS i sommer varslet at de ville ta et gebyr på 2,2 prosent av billettprisen for kunder som ville betale reisen med kredittkort.

— SAS kan ikke fortsette å ta kostnadene for passasjerene som en tredjepart, altså kredittkortselskapene, påfører dem. For SAS’ del utgjør dette mellom 200 og 300 millioner norske kroner i året. Dette er kostnader som vi ikke kan påvirke og løpende kompensere på vegne av de reisende, begrunnet Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS til Aftenposten den gang.

Nå har imidlertid flyselskapet bestemt seg for å utsette innføringen av gebyret, skriver check-in.dk.

Datoen ikke klar

Det har aldri vært snakk om noe gebyr for bruk av debetkort. Det er flere fordeler med å betale reisen med kredittkort, blant annet at en reiseforsikring ofte følger med på kjøpet og at man står bedre rustet i tilfelle svindel eller konkurs i forbindelse med reisen.

Men dette koster, og så langt har SAS tatt kostnaden.

- Vi kunne ikke innenfor det ellers planlagte tidsrommet implementere en løsning som var enkel og gjennomsiktig for kundene. Derfor har vi valgt å utsette implementeringen, og vi er ennå ikke klar til å melde en ny dato, pressesjef Trine-Kromann Mikkelsen i SAS Danmark til check-in.dk.

Kunder utenfor Skandinavia må betale kredittkortgebyret fra 16. oktober.