Eiendomsskatten økes for næringslivet

Byrådet har ikke fått inn det de forventet i eiendomsskatt for næringseiendommer. Nå vil de ha enda mer og øker eiendomsskatten kraftig.