Hellas trenger godkjenning fra EU og IMF for tiltak til en verdi av 12 milliarder euro om de skal få neste utbetaling av krisehjelp. Uten hjelpen kan ikke landet betale på sin gjeld og står i fare for å måtte forlate eurosonen.

Regjeringskoalisjonen strever med å balansere mellom kravene fra EU og IMF og sinte velgere som ikke ser noe lys i enden av tunnelen.

Ifølge målingen til MRB mener over 90 prosent av grekerne at de planlagte nedskjæringene og reformene er urettferdige, og rammer de fattigste sektorene i samfunnet. Samtidig ønsker 67 prosent at Hellas forblir i eurosonen

Hittil har regjeringen oppnådd enighet om kutt på 9,5 milliarder euro, mesteparten ved å kutte lønninger, pensjoner og velferdstjenester. I tillegg planlegges en økning av pensjonsalderen og kutt i forsvars— og helsebudsjettene.

Bare 33 prosent av de spurte har noen tro på at slike tiltak skal løse Hellas' økonomiske problemer, og et overveldende flertall er pessimistiske når det gjelder landets framtid, og venter flere innstramminger i årene som kommer.

Målingen viser også at det konservative partiet Nytt demokrati ville vinne igjen om det var valg nå, men at det største opposisjonspartiet, SYRIZA, ligger bare 0,5 prosentpoeng bak.

NTB