Høyesterett kansellerte Telenor-datter Uninors mobillisenser i februar. Selskapet kan vinne dem igjen ved en auksjon. Den skulle vært avholdt nå i august, og de gamle Uninor-lisensene skulle løpe ut 7. september.

Godtok utsettelse

Indiske myndigheter så de ikke rakk å gjennomføre auksjonen i tide og søkte om utsettelse. Noe høyesterett sa ja til mandag. Fristen forlenges til januar, men selve auksjonsprosessen begynner i november.

Det betyr at Telenor nå får et pusterom

Glenn Mandelid, informasjonssjef i Telenor Asia har sendt ut følgende kommentar til nyheten:

– Telenor er informert om at Indisk Høyesterett i dag har gitt Indiske myndigheten en forlengelse av tidsfristen for gjennomføring av lisensauksjonen. Høyesterett har også fulgt tidligere etablert prinsipp, og forlenger også gyldigheten til Uninors lisenser til etter at auksjonen er gjennomført, slik at selskapets drift er sikret til nye lisenser er tildelt.

Auksjonsgrunnlag lagt frem

Mandag publiserte også indiske telemyndigheter auksjonsgrunnlaget, vilkårene for mobilauksjonen.

– Vi vil nå studere betingelser og rettigheter nøye før vi tar en avgjørelse på en eventuell deltagelse i auksjonen for nye lisenser, skriver Mandelid.