Det viser undersøkelser Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight har gjort blant eiendomsmeglere i Norge, Sverige og Danmark.

For mens 60 prosent av de norske eiendomsmeglerne svarer at de tror på økte priser i boligmarkedet de neste tre månedene, tror flertallet av de svenske og danske kollegaene på uforandrede priser.

Annerledeslandet Norge

Norges eiendomsmeglerforbund mener det er den høye økonomiske veksten her til lands som kan forklare optimismen i eiendomsmeglernes spådommer. Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer 3,2 prosent vekst i årlig verdiskapning (bruttonasjonalprodukt) fastland for 2012, mens det for Sverige og Danmark er forventet en vekst på henholdsvis 0,4 og 1,1 prosent i 2012.

– Det er interessant at vi skiller oss såpass mye fra våre naboland, men Norge er jo et land som gjerne skiller seg litt ut, mener styreleder for Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik.

Det er kun seks prosent av de norske eiendomsmeglerne som tror på en prisnedgang de neste tre månedene, mens for Sverige og Danmark er disse tallene henholdsvis 32 og 19 prosent.

Ønsker veksten ned på et sunt nivå

– Forholdene ligger virkelig til rette for vekst i boligprisene, med høy lønns— og befolkningsvekst. Det er ikke bare eiendomsmeglerne som forventer høyere priser, også mange fagøkonomer forventer dette, sier Boldvik.

Selv om Boldvik og medlemmene hans forventer prisvekst, er ikke høyest mulig vekst et mål i seg selv.

Styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund er ikke overrasket over all optimismen blant norske eiendomsmeglere
Norges Eiendomsmeglerforbund (Pressebilde)

– Vi ønsker en sunn boligprisutvikling, forteller han. Med dette mener han en vekst på tre til fem prosent. I dag ligger veksten et sted mellom 8-10 prosent årlig.

– Det må bygges mer

– Ingen ønsker en utvikling som ikke er bærekraftig. For sterk vekst vil på et eller annet tidspunkt føre til utfordringer, sier Boldvik.

– Tror du den sterke optimismen blant eiendomsmeglerne kan være med på å utvikle en boligprisboble?

– Eiendomsmeglere kan aldri få skylden for en boligprisboble. Her er det politikereen som har sviktet når det gjelder til boligbygging. Det må bygges nok boliger i forhold til befolkningsveksten, spesielt i de store byene, sier styrelederen.

Ifølge SSB ble det i 2011 bygget 28.000 nye boliger. Boldvik mener en sunn utvikling tilsier nærmere 40.000 nye boliger årlig.

Styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik er ikke overrasket over all optimismen blant norske eiendomsmeglere
Norges Eiendomsmeglerforbund (Pressebilde)