• KRAFTIG NEDGANG: Investeringene i på norsk sokkel blir 41,3 milliarder lavere enn regjeringen regnet med i mai. FOTO: Marie Havnen

Økonomisk sjokk i Nordsjøen

Investeringene i Nordsjøen faller med 49 milliarder kroner neste år, ifølge SSB. - Vestlandet vil bli rammet, advarer NHH-professor