• PRISER BRUSTADBUA: Hos Joker Natland har søndagshandlende kunder løftet butikken inn på trygg grunn økonomisk. - Det siste året har vært en viktig lærdom rundt folks handlevaner. Og ikke minst når det er behov for åpen butikk, sier butikksjef Siri Lønningen. De 100 butikk-kvadratmeterne er åpen alle dager unntatt første juledag. FOTO: Silje Katrine Robinson

Vil beholde Brustadbua

Tre av de fire største matkjedene ønsker å beholde Brustadbua, i stedet for frislepp på søndager. - Søndagsåpent vil gi dyrere mat, sier sjefen for Bunnpris på Vestlandet.