• Regjeringens håndtering av Eksportfinans-saken vitner om total handlingslammelse. Milliardkontrakter og mange norske arbeidsplasser står på spill, sier stortingsrepresentant Per-Kristian Foss (H).

Regjeringen får hard kritikk. Forhandlinger om nye kontrakter stopper opp ved norske verft fordi det er vanskelig å skaffe lån. Eksportfinans kan ikke låne ut mer enn 1,3 milliarder kroner mot før 6,5 milliarder.Norges Rederiforbund og Norsk Industri har lenge hevdet at myndighetene kunne søkt unntak fra et EU direktiv som gjør at Eksportfinans har fått mye mindre handlingsrom til å håndtere store kunder.

Høyres medlem i kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Per-Kristian Foss, mener at Regjeringen, da de sendte ut saken på høring, har handlet i strid med egen utredningsinstruks. Det ble ikke belyst hvilke konsekvenser EU direktivet skulle få for Eksportfinans.

Ikke belyst nok

Foss mener også at spørsmålet om å få et varig unntak fra Eksportfinans ikke er tilstrekkelig belyst.

I den spontane spørretimen i Stortinget i går ga ikke finanminnister Sigbjørn Johnsen noe håp om at det skal være mulig å få unntak fra EU direktivet som rammer norske verft og arbeidsplasser hardt

— Vi vurderer det slik at det er vanskelig å få et unntak fra EU direktivet. Men hovedspørsmålet er om det er fornuftig å gi Eksportfinans et varig unntak fra et regelverk som skal bidra til å styrke finansinstitusjoner ikke bare i Norge, men også i Europa, sa Johnsen som mener at spørsmålet om unntak er litt på siden av det som er realiteten i saken.

— Realiteten er at en nå rundt omkring i Europa ser på hvordan en skal kunne oppkapitaliserte banker og styrke kredittinstitusjoner for å sette dem i bedre stand til å møte de utfordringer som en ser i europeisk og internasjonal økonomi, ifølge Johnsen.

Stortingsrepresentanter fra opposisjonen minnet stadig under spørretimen om at dette dreier seg arbeidsplasser.

— I motsetning til statsråden mener jeg realiteten i saken er situasjonen for norske verft og tusener av arbeidsplasser her i landet, sa blant annet Sven Flaaten.

— Johnsen påpeker at det ikke er mulig å få et varig unntak. Finanstilsynet mener dette er mulig. Det mener også to uavhengige utredninger som er gjort for Rederiforbundet og Norsk Industri. Rundt halvparten av EU-landene har søkt og fått et slikt unntak. Regjeringen har bare latt dette skli og har ikke gjort jobben sin, mener Foss.

Foss vil ikke motsette seg statlig eierskap av Eksportfinans. I dag eier Staten 15 prosent og bankene resten.

— Hvis bankene ikke vil stille opp med ny kapital, er vi beredt til å stille opp, sier Foss som kaller det hele klønete håndtering av Næringsdepartementet og Finansdepartemementet. Regjeringen har ikke på noe tidspunkt informert Stortinget om det mulige handlingsrommet.