— Vi kan ikke akseptere dette. Dette er milevis fra det som vårt landsmøte har vedtatt, sier Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi, til Stavanger Aftenblad.

Høringsforslaget innebærer at lugardeling som hovedregel ikke skal være tillatt, men åpner opp for å dele lugar i visse tilfeller på såkalt «kald plattform». Det vil si når produksjonen er avstengt.

Lugardeling, eller såkalt hotbedding, vil si at to personer (på hvert sitt skift) over 24 timer disponerer samme enkeltlugar og seng, men på ulikt tidspunkt.

– Høringsforslaget har til hensikt å skape forutsigbarhet og klare retningslinjer for lugardeling. Det er lagt inn en begrensning på hvor mange døgn den enkelte ansatte kan dele lugar etter de nye reglene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Egen lugar

— Vi er opptatt av at alle skal ha en egen lugar. Dette nye forslaget åpner for enda flere muligheter til lugardeling. Det reagerer jeg negativt på, sier Sande.

Christopher Birknes, hovedtillitsvalgt i LO-forbundet Industri Energi i BP Norge, kom i forrige uke med kritikk til Bjurstrøm etter at Arbeidsdepartementet overprøvde petroleumstilsynet og åpner for hotbedding på BP-plattformen Skarv.

— En skulle jo tro at vi var forbi den tiden hvor vi gruer oss til å gå på jobb fordi vi er redd for å ikke få god nok hvile. Jeg er overbevist at Petroleumstilsynet, sammen med de lokale parter vet hvordan en skal ivareta sikkerheten på sokkelen. Ikke departementet som sitter på kontor i Oslo, sa Birknes.

Ikke populært

Ministeren sa i et innlegg på LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse i Bergen at hun var klar over at dette ikke var populært, men at departementet er entydig på at det ikke er lugardeling som skal være normalen.

Det Industri Energi reagerer på er at det likevel åpnes for lugardeling på ”kalde plattformer”.

Sande mener at det er Finansdepartementet og Olje-og energidepartementet som presser fram en dårligere arbeidsmiljøstandard.

— Det er klart at det er penger å spare på dette. Vi har drevet oljevirksomhet i 40 år i Nordsjøen, og vi har fått til en standard som er bedre. Men fortsatt er det en dårligere standard enn de fleste andre arbeidsplasser i Norges land, sier Sande.

Fristen for merknader til høringsinstansen er 13. februar 2012.