Kværner har fått i havn en kontrakt med Total om å levere stålunderstellet, også omtalt som en jacket, til Hild-plattformen i Nordsjøen. Kontrakten har en verdi på i underkant av 1,2 milliarder kroner, skriver selskapet i en børsmelding.

— Vi er glad for å ha vunnet vår andre jacket i år i tøff internasjonal konkurranse. Dette er i tråd med vår strategi, og demonstrerer vår sterke posisjon i jacket EPC-markedet, skriver viseadministrendende direktør Nina Udnes Tronstad i Kværner i børsmeldingen.

Kontrakten vil bli utført av Kværners verft i Verdal, og omfatter engineering, innkjøp, fabrikasjon, utlasting og sjøfesting. Jacketen (16.500 tonn) med peler vil ha en totalvekt på om lag 21.400 tonn, og skal leveres i 2014.