Striden om flybussenes holdeplass på Flesland er alt annet enn oversiktlig. Onsdagens resultat av anbudskonkurransen gjorde det ikke enklere.

Seirende ut gikk Tide Flybuss, etter at Avinor ikke vurderte FlybussBergens tilbud. Dette ble grunngitt med at selskapet blant annet ikke oppfylte «kvalifikasjonskravet om tilstrekkelig økonomisk gjennomføringsevne». FlybussBergen er uenig i vurderingen og tar saken til Oslo tingrett i januar.

- I korthet manglet dokumentasjon som det konkret var stilt krav om at skulle legges frem i tilbudet. Når de ikke tilfredsstilte kravene som var stilt i konkurranseunderlaget var det umulig for oss å akseptere det, sier Aina Tysse, sjef for forretningsutvikling ved Bergen lufthavn Flesland.

Krav om regnskap og dokumentasjon til FlybussBergens økonomiske stilling var blant annet det som måtte oppfylles. FlybussBergens årsregnskap er eksempelvis ennå ikke levert i Brønnøysundregistrene.

Domstolen avgjør

Avslaget fra Avinor faller ikke i god jord hos daglig leder i FlybussBergen, Robert Aasmul.

Han er overbevist om at selskapet oppfylte kravene, og at anbudsreglene ikke ble fulgt. Derfor har selskapet sendt inn begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett. Tas denne til følge vil den kunne forhindre eller stoppe avtalen.

- Vi har støttet oss på en økonomisk partner som har gitt tilstrekkelig og tilfredsstillende sikkerhet. Det har vi lov til i henhold til anbudsreglene. Avinor har derimot ikke tatt hensyn til dette, sier Aasmul.

— Skylder et års leie

Etter det BT får bekreftet har Avinor et krav mot Flybussbergen for manglende betaling av leie for inneværende år.

Ifølge Aasmul har selskapet unnlatt å betale fordi Avinor har brutt den gjeldende kontrakten om holdeplass.

- FlybussBergen har en avtale som sier at vi skal stå rett foran Tide sin flybuss utenfor terminalen. Da vi startet i april 2012 ble vi flyttet helt til enden av perrongen. Da tvinger de oss bort fra plassen vi har kontraktfestet, og det kan de ikke kreve penger for, sier Aasmul.

- Hvor mye skylder dere i leie?

- Det ønsker vi ikke å kommentere, men det er en del av den tvisten vi er i. Vårt krav mot Avinor er langt større enn det vi skylder dem.

Avinor stiller seg uforstående til Aasmuls uttalelser. De viser til at holdeplassen ble fysisk godkjent av Stig Mjøs, tidligere ansvarlig for FlybussBergen, da kontrakten ble inngått.

FlybussBergen har kontrakt ut desember om holdeplass på Flesland.