Forretningsmannen JohannesLundeer dømt til fem års fengsel for økonomisk kriminalitet. Men han må belage seg på at det kan bli flere runder i retten.

Lunde, som anker dommen, sto i sentrum for norgeshistoriens største konkurs da imperiet av 120 selskaper klappet sammen i over 50 konkurser. Kravene mot konkursboet beløp seg til 1,6 milliarder kroner, og anmeldelsene rullet inn.

— Vi måtte avgrense etterforskningen av prosessøkonomiske årsaker. Jeg har ikke tall på hvor mye han kunne blitt tiltalt for om alt hadde blitt etterforsket, sier aktor Hulda Olsen Karlsdottir i Økokrim til NTB.

Kan bli ny tiltale

Totalt erLundenå dømt for grov økonomisk utroskap og underslag samt kreditorsvik på til sammen 180 millioner. Dommen falt i Stavanger tingrett onsdag.

— Jeg er godt fornøyd med at vi har vunnet fram med det alt vesentlige i tiltalen. Vi skal se nærmere på dommen og vurdere en anke, sier Karlsdottir.

Økokrim sier seg med dette trolig ferdig medLunde for denne gang. Men snart kommer de første, store rapportene fra bostyrer for konkursboene. Da er det opp til politiet om de finner grunnlag for ytterligere tiltale mot gründeren.

Dommen blir anket

Stavanger tingrett finner få formildende omstendigheter når de slår fast at JohannesLundei perioden november 2009 til oktober 2011 utførte store, ulovlige transaksjoner med viten og vilje og i vinnings hensikt. De store summene, og skadene han har påført fornærmede, virker straffskjerpende, heter det i dommen.

Straffen på fem år er likevel to år mildere enn aktors påstand, fordi han frifinnes for to tilfeller av tapping av selskaper.

Lundeønsker ikke selv å si noe:

— Dommen blir anket. For øvrig har jeg ingen kommentar, sierLundes forsvarer Bjørn Kvernberg til Stavanger Aftenblad.

Lunde var hovedmann

Av dommen framgår det at det hele veien varLunde som sto bak forbrytelsene:

— Han var «sjefen», det var han som bestemte, og det var i all hovedsak hans selskaper som ble tilgodesett ved de straffbare forhold.

Lundes nære medarbeider Morten A. Berg ble dømt til fire års fengsel mens en 41 år gammel kvinnelig regnskapsmedarbeider, ble dømt til seks måneders fengsel, hvorav fire måneder betinget.

Også disse dommene er mildere enn aktoratets påstander, ettersom aktor ville ha Berg dømt til seks og et halvt års fengsel og kvinnen i halvannet år.

Berg vil anke dommen, sier hans forsvarer Arild Dommersnes.

Regnskapsmedarbeiderens forsvarer Atle Helljesen sier de vil vurdere dommen før de tar stilling til anke.

Kjempekonkurs

Lundehadde bygget opp et nettverk av hel- og deleide selskaper innen luksusbåter, investering og eiendom. Fasaden begynte å sprekke i kjølvannet av finanskrisen. Pengeposter ble flyttet mellom selskapene, men transaksjonene kunne ikke forhindre kjempekonkursen.

Saken gikk i Stavanger tingrett i nesten fire uker i september. Dommerne trengte ekstra tid og har hatt seks uker på seg til å få klar dommen. Ankefristen er 14 dager. I tillegg til fengselsstraffene erLundeog Berg idømt fem års konkurskarantene.

Under rettssaken opplysteLundefor øvrig at han i dag jobber som konsulent for selskaper som står i hans barns navn.

DØMT: Stavanger tingrett har dømt forretningsmannen Johannes Lunde (45) til fem års fengsel.
Kent Skibstad