Statoil vurderer nye stillingskutt

145 stillinger i personalavdelingen kan bli satt ut til eksterne leverandører. Striden rundt utflagging av Statoil-stillinger har fått Arbeidstilsynet til å reagere.