Når kommunens hovedanlegg for svømming og stuping flyttes til Helleren på Nygårdstangen, bør Sentralbadet utvikles for salg.

Det mener byrådet, som nå anbefaler et fireetasjers tilbygg til Sentralbadet.

«Endringen legger til rette for endret bruk av Sentralbadet fra offentlig bad til forretning/ næring/tjenesteyting og åpner for økt utnyttelse av eiendommen», heter det i forslaget.

Fortid og nåtid

Den høyeste delen av nybygget er påtenkt over inngangspartiet mot Teatergaten.

Dermed kan Sentralbadet ende opp med å ruve 28,2 meter over gatenivå, mer enn 16 meter høyere enn dagens fasade på denne siden av kvartalet.

— Det er helt greit at man bygger ut i høyden og legger volum på toppen. Det er en smart måte å fortette på. Arkitektonisk sett er det viktig å skape et markant skille mellom det nye og det gamle, slik at det blir en tydelig dialog mellom fortid og nåtid, sier arkitekturpsykolog Eirik Glambek Bøe, som også sitter i Rådet for byforming og arkitektur i Bergen kommune.

Høyere enn loven

Kommunedelplan sentrum har krav om maks 27 meter byggehøyde over gateplan. I forslaget ønskes byggehøyden økt til 28,2 meter, begrunnet med at kvartalet tåler et tilbygg av en slik høyde.

Det har ikke lykkes BT å få tak i byrådet, men avdelingsleder Kjell Aga for Eiendomsavdelingen i Bergen kommune forteller at de har jobbet med en omregulering av Sentralbadet i lang tid.

— I forbindelse med Helleren ble det fattet vedtak om at en delfinansering skulle stamme fra salg av sentralbadet. Vi ønsket fire etasjer for å få et så stort salgspotensiale som mulig, sier Aga.

- Hva vil skje med selve svømmehallen?

— Det kan jeg ikke kommentere i dag, men det er føringer på hva vi ikke kan gjøre og kan gjøre med bygget. Vi har ikke sett det endelige reguleringsforslaget, men vi vet at vi får fire etasjer over det eksisterende bygget.

- Selg og bevar

Aller helst skulle arkitekturpsykolog Bøe sett at Sentralbadet fortsatt var et offentlig bad. Det er tross alt det bygget er designet for, mener han.

VIL BEHOLDE: Arkitekturpsykolog Eirik Glambek Bøe mener stengingen og salget av Sentralbadet er en fadese, og sammenligner tabben med salget av Forum Kino.
Gidske Stark

— Det er utrolig synd at de stenger sentralbadet. Det er en tabbe av samme typen som å selge Forum Kino. Det er ingen tvil om verneverdien, men hvis du skal verne hele rommet med glassfasaden, uten å bruke det til svømmeanlegg, så er det svært begrenset hva man får til der inne, sier Bøe.

Store glassvegger gjør det uegnet for konserter og teater. I lys av befolkningsveksten trenger vi også et ekstra bad, påpeker han.

— Da blir det feil å stenge det gamle for å flytte inn i det nye. Hvorfor ikke selge de fire etasjene på toppen og bevare svømmeanlegget i stedet?, spør arkitekturpsykologen.

Får moderne preg

Prosjektet er ennå på skissenivå, men et endelig prospekt vil snart bli ferdigstilt for å tiltrekke potensielle kjøpere, forteller Aga.

Selve bygningskroppen vil bli trukket noe inn fra fasaden og nybygget vil få et moderne preg.

— Vi har hatt mange forespørsler underveis, men det er for tidlig å si om vi har interessenter eller ikke. Først må vi få en takst, som igjen vil gi grunnlag for prisantydningen vi går ut med.

Lars Morten Kyte fra Kyte Næringsmegling tror det vil være god interesse for Sentralbadet.

— Men hadde du spurt meg for fem år siden, så vet jeg ikke hva jeg hadde sagt. Nå foregår det imidlertid en positiv revitalisering av området og bydelen er i utvikling, sier Kyte.

Rekordhøye priser

Han viser blant annet til leilighetsutbyggingen på Nøstet og Sparebanken Vest sitt nye kontorbygg.

— Det medfører nesten 800 arbeidsplasser, noe som er veldig mye. Samtidig er infrastrukturen i området ganske bra. Jeg vil si det sånn at området vil stige i attraktivitet, sier han.

Bergen kommune vil trolig tjene gode penger på å utvikle bygget for salg. Kvadratmeterprisen for slike typer nybygg er i dag rekordhøye og ligger på mellom 2400 og 2500 kroner kvadratmeteren, ifølge Kyte.

— Sentrumstomtene er dyre å bygge ut. Da må du ha slike priser for å forsvare regnestykket, sier han.

Forslaget om tilbygget skal behandles av byrådet 20. mars. Deretter går saken videre til behandling i komité og bystyret.