• - BRUKTHALL PÅ ALLE: Tina Åsgård (SV) vil ha brukthaller på alle gjenvinningsstasjoner, slik de har på BIR sitt anlegg på Askøy. FOTO: PÅL ENGESÆTER

- Vil ha flere brukthaller