Les også:

EU har bestemt at høner skal ha friere liv. Å være stuet sammen i små bur, er historie, og på hønserier rundt om i landet bygges det nå om. Målet er å få høner som trives bedre, som kan spankulere fritt omkring og kanskje legge bedre egg.

Landbruksdepartementet advarer forbrukerne om at standardegg nå blir historie. Mer fri produksjon vil føre til en større variasjon i eggstørrelse og farge. Kanskje blir eggeplommen rødere, og det blir flere økologiske egg i markedet. Omlegging til de nyeste EU-krav kan føre til noe dyrere egg.

Ifølge Nortura vil 40 prosent av norske høner heretter være frittgående, mens resten skal tilbringe sine liv i miljøinnredninger. Helt frittgående blir man ikke i «miljøinnredninger», men de trange burene forsvinner.

Flere etasjer

— Vi har satset på en ny innredning som heter aviar. Her kan hønene ferdes fritt innendørs i flere etasjer, sier gårdbruker Bjørn Arne Skoglund i Vesterålen. Han har 3900 verpehøns. Han og familien har investert ca. én million kroner for å tilfredsstille EUs nyeste krav. Senest for ni år siden investerte de i hønsebur som da var et krav.

- Det er helt tydelig at våre høner nå får dekket sine naturlige behov. De rører mer på seg, roter i bakken, spiser når de vil og er nysgjerrige. Vi tolker det slik at de har økt trivsel, sier Skoglund.

Spiser godt

Han har erfart at hønene produserer godt. Hønsene spiser også mer, og mye tyder på at eggeplommene er blitt kraftigere gule.

Et fenomen på hønseriet hos familien Skoglund er at de yngste hønene produserer egg med to plommer. Denne spesialiteten fikk landbruksminister Lars Peder Brekk smake da han i sommer besøkte Vesterålen sammen med EU-kommissær John Dalli, som var på studietur. Statens landbrukstilsyn følger med på at hønseriene tilpasses de nyeste kravene.

De første har nå bygget om, de som fortsatt har burhøns, har planlagt å slutte med hønseri ved årsskiftet.

Miljøtilpasset

- Produksjonen blir mer miljøtilpasset når hønene går fritt. Mange mener at hønene får det bedre, mens noen frykter at det kan bli mer mobbing og hakking, sier seksjonssjef Lasse Erdal i Statens landbrukstilsyn.

Erfaringen er også at lyssettingen er viktig. Bonden kan styre døgnrytmen i hønseriet, og dermed også hønenes lyst til å slåss, ved bevisst lysbruk. Omleggingen av norske hønserier til EUs nye krav førte i sommer til underproduksjon, slik at Norge måtte importere egg. Fortsatt er det mangel på egg, men utover høsten vil produksjonen øke. Nå er man spent på hvor mange «gammeldagse» produsenter som ikke legger om, og dermed avvikler driften ved årsskiftet.