Eurolandenes finansministre var fredag og lørdag samlet i København for å diskutere hvordan man skal unngå at økonomiske kriser i et land smitter over til andre land.

Fredag ble finansministrene enige om å styrke brannmuren som skal hindre spredning av gjeldskrisen til 700 milliarder euro, som er 200 milliarder mer enn tidligere varslet.

Brannmuren består av det midlertidige EuropeanFinancial Stability Facility (EFSF) og European Stability Mechanism (ESM).

Sistnevnte skal være på plass i begynnelsen av juli. Pengene vil betales inn etter hvert, slik at fondet ikke er fullt utbygget før om to år. I tillegg kommer drøyt 100 milliarder euro i lån gitt til Hellas, som avvikles når fondet er etablert.

Hvis mer enn 15 prosent av fondets midler må brukes på en omfattende redningsaksjon til et land i trøbbel, må eurolandene betale inn enda raskere.

IMFs krigskasse

Land utenfor eurosonen har signalisert at eurolandene selv må komme med penger og tiltak før de kan bidra.

Eurolandenes finansministre mener nå de har oppfylt kriteriene.

— Europa har gjort sin del, sa Baroin, og ytret ønske om at resten av verden nå må komme på banen for å etablere et eget stabilitetsfond, skriver Financial Times.

Dette skal gjøres ved å styrke krigskassen i Det internasjonale pengefondet (IMF).

Norsk bidrag

– IMF har lenge understreket at sterke europeiske og globale brannmurer, sammen med et sterkt politisk rammeverk, er avgjørende for å få en slutt på krisen og sikre internasjonal finansiell stabilitet, sier IMF-leder Christine Lagarde, ifølge NTB.

G20-landene skal møtes for å diskutere pengefondets strategi i Washington DC i slutten av april.

Norges regjering har åpnet for å bidra med 55 milliarder til dersom også store land utenfor Europa gjør det samme.