Sosiologiprofessor Per Morten Schiefloe ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) klaget saken inn for Likestillings— og diskrimineringsombudet, skriver Klassekampen.

Nå har ombudet gitt Schiefloe medhold i sin klage og mener at NTNU ikke hadde noe grunnlag til å drive med positiv særbehandling av de kvinnelige professorene i lønnsoppgjøret fordi de allerede tjente mer enn sine mannlige kolleger.

NTNU hevder at formålet med forskjellsbehandlingen ikke var å rette opp lønnsforskjeller, men å øke kvinneandelen blant professorene. Likestillingsombudet stiller seg imidlertid tvilende til at tiltaket vil ha en slik effekt ettersom karrierevalget tas år i forveien.

NTNU kan anke saken inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda. (©NTB)