Lovforslaget mot ulovlig kopiering på nettet har fått en voksende motstand, med tunge nettaktører, som Google, Yahoo, Wikipedia og den store dataspillorganisasjonen, Major League Gaming i spissen.

De sendte før jul et brev til den amerikanske regjeringen, der de ga uttrykk for sin prinsipielle misnøye med forslaget.

Lukker nettsidene i protest

Onsdag protesterer flere av dem ved enten å stenge tilgangen til hele nettstedet, slik den engelskspråklige versjonen av Wikipedia har gjort, eller ved å legge ut en godt synlig melding om sin holdning, slik blant andre Google har gjort.

Det er film-, musikk-, og programvareindustrien som har gått i bresjen for å få strengere amerikanske lover mot ulovlig kopiering, streaming og nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale via nettet.

Onsdag skal etter planen justiskomiteen i det amerikanske representantenes hus møtes for å behandle det nye lovforslaget.

Har flere innvendinger

Obama-administrasjonen har svartinnspillet fra de store nettaktørene.

De sier i sitt svarbrev, at de i utgangspunktet er for at det blir slått ned på klare lovbrudd mot opphavsrettigheter, men at de også ser store problemer med hensyn til redusert ytringsfrihet, økt risiko ved nettbruk, og undergraving av dynamiske, nyskapende og globale Internett-tjenester, i forbindelse med lovforslaget.

Flere observatører ser Obama-regjeringens svar som en foreløpig seier, og en foreløpig mulig stans av lovforslaget. I hvert fall i sin nåværende strenge form.

Pålegger sperring av "pirater"

SOPA skal nemlig gjøre det mulig for amerikanske opphavsrettinnehavere å sanksjonere og aksjonere mot nettsteder som de mener sprer og selger deres materiale ulovlig, også utenfor landets grenser.

Lovforslaget pålegger også kortselskaper og andre betalingsformidlere å stoppe transaksjoner mot nettsteder disse innholdsprodusentene mener driver med ulovligheter.

— Vi er blitt hørt

Kongressmedlemmet fra California, Darrell Issa, som har vært i mot lovforslaget helt fra starten av hilser motinitiativet fra nettbransjen som har ridd nettet som et virus de siste dagene svært velkomment.

— Internett-samfunnet har blitt hørt, sier Issa.

— Flere medlemmer av kongressen må gis helt grunnlegende innsikt i hvordan Internett virker, for at lovgivning mot piratkopiering skal kunne virke og ikke minst få bred støtte blant folk flest, sier han.

Ny Beskytt-IP-lov på trappene

Et lignende lovforslag ligger i disse dager også på bordet til amerikanske lovgivere, en egen Beskytt IP-lov, som er ventet å bli behandlet i senatet den 24. januar.

Både SOPA- og Beskytt IP-lovene er begge designet for å prøve å bekjempe ulovlig kopiering via nettet, ved å forby de store søkemotorene som Google og Yahoo fra å lede sine brukere til nettsteder som distribuerer det opphavsmennene mener er stjålet innhold.

- Må samarbeide - for å slippe strenge lover

”Nettaktører, som annonsenettverk, betalingsformidlere og søkemotorer bør være så åpne og gjennomsiktige som mulig – nettopp for å unngå spesifikk og urettferdig lovgivning som igjen kan føre til at mindre selskaper og innovative nye aktører ikke makter å etablere seg” , sier Det Hvite Hus i sitt svar til selskapene.

”Vi oppfordrer derfor alle private aktører, både innholdsleverandører og plattformeiere om å samarbeide, for å finne frem til friville ordninger for å redusere piratvirkesomhet på nettet” , heter det i de amerikanske myndighetenes svar.

Neppe slutt med dette

Hverken piratvirksomheten eller forsøkene på å implementere strenge lover for å bekjempe det, er neppe over med dette.Det er derfor ventet at lovforslagene vil bli omstrukturert og at de kan få en noe smalere tilnærming, for å slippe gjennom Obama-administrasjonens nåløye.

Med et nytt presidentvalg nært forestående, og dermed et mulig maktskifte, kan det også være at denne typen lovforslag kan få en annen mottagelse hos en annen regjering.