Vil la fisken svømme i tanker i fjorden

Har utviklet et lukket oppdrettsanlegg med stive vegger.