Nå skal norske skip bidra med nødhjelp

Skal bidra med logistikk i nødhjelpsoperasjoner.