I en rapport som Manifest Analyse presenterer tirsdag, foreslås tre strakstiltak for å roe det kokende boligmarkedet, skriver Dagsavisen.

Taket på lån man får rentefradrag på, skal settes til 2 millioner kroner. Dermed blir det mindre attraktivt med høy gjeld. Formuesskatten på bolig nummer to må økes gradvis fra 50 til 100 prosent, for å hindre spekulasjon. Dessuten må det bygges flere boliger ved at kommunene kontrollerer utbyggingen og legger til rette for flere prosjekter.

— De rødgrønne er med på å subsidiere boligspekulanter som driver opp prisene, sier utreder Ebba Boye i Manifest Analyse til avisa.

Regjeringen skal legge fram sin boligmelding før påske, en melding som i all hovedsak vil dreie seg om hvordan det skal bli lettere å bygge bolig i Norge.

— Det er bra det legges opp til å bygge flere boliger. Men det er ikke nok. Det må gjøres noe med skattesystemet, understreker Boye.