Fører nettkamp mot islamister

Marokkanske myndigheter stenger den lokale adgangen til islamske ekstremisters nettsider.