Kodeknekkere holder tett

Ekspertene som påviste svakheter ved teknologien for salg av musikk over internett tier etter trusler fra plateindustrien.