Dårligst betalt i rettssalen

Privatpraktiserende advokater tjener opptil ti ganger mer enn sine juristkolleger i politi og påtalemyndighet. Aktører fra begge leire at rettssikkerheten på lang sikt kan trues.