Forbyr videresending av epost

Myndighetene i Australia forbyr videresending av epost uten samtykke.