— Det var for mange ting som ikke stemte ved dette biltyveriet, sier Svein-Arne Kausland. Han er tidligere politimann, og leder utredningsavdelingen til forsikringsselskapet Tryg, hvor lastebilen var forsikret.

Ikke bare var bilen defekt. Lasteplan og det meste av verdier var også fjernet før brannen, ifølge ham.

POLITI: Svein-Arne Kausland jobbet 13 år i politiet før han gikk over i forsikringsbransjen. Nå leder han en utredningsavdeling på 14 personer hos Tryg i Fyllingsdalen, hvor også de fleste har politibakgrunn.
Rune Nielsen

— Og når noen stjeler biler, er det enten for å selge dem eller transportere dem fra et sted til et annet. Du brenner dem ikke, om de da ikke er brukt i et ran, sier Kausland.

Det var den ikke i dette tilfellet. Tvert om var biltyveriet avtalt.

Konsekvensene for bileieren var at skadekravet ble avvist. Kunden ble også kastet ut av selskapet.

Har felles register

Det betyr ikke at svindleren ikke kan bli kunde i et annet forsikringsselskap.

— Forsikringsselskapene har et felles register hvor alle skadesaker legges inn, men reglene for dette FOSS-registeret er strenge. Det er åpent bare noen dager etter en registrert skade, og det vil aldri stå noe om svik der. Derimot kan selskapene nekte å forsikre konkrete gjenstander om de finner noe mistenkelig, sier Kausland.

Det typiske eksempelet er mistanke om at gjenstanden er utbytte fra en straffbar handling.

I årene 2011 til 2013 avslo forsikringsselskapene i Norge mellom 1000 og 1200 skadesaker hvert år. Samlet dreier dette seg om årlige verdier for over en halv milliard kroner.

BT har gått gjennom en del av sakene de 14 ansatte hos Kausland avdekket i fjor. Mange av disse er knyttet til bil.

Blendet med solen i ryggen

En bilfører kolliderte med denne midtrabatten, og skyldte på at han ble blendet av solen. En rekonstruksjon viste imidlertid at han hadde solen i ryggen.

BLE NEPPE BLENDET: En bilfører som krasjet med denne midtrabatten hevdet at han ble blendet av solen. Men en rekonstruksjon viste at han fikk solen i nakken. (Pilen viser fartsretningen og hvor bilen traff refugen).
Tryg

Sjåføren som krasjet i rabatten risikerte en avkorting av forsikringen om uhellet skyldes en eller annen form for grov uaktsomhet. Hva som egentlig skjedde, vet ikke Kausland med sikkerhet ennå.— Det vi vet er at det er gitt uriktige opplysninger om årsaken til hendelsen. Det fører til at kunden mister enhver rett til erstatning, sier Tryg-lederen.

- Vil ta litt tilbake

I eget hodet deler han forsikringsbedrageriene inn i grovt sett to typer.

— Det er de som planlegger bedraget før de tegner forsikringen. Så er det de som får en reell skade, og som utnytter situasjonen til å tjene penger på hendelsen. De har betalt forsikring i alle år og føler kanskje at det er på tide å ta litt tilbake, sier Kausland.

Han minner om at en forsikringsavtaler bygger på tillit.

— Og bedragere gjør at tryggheten til andre blir dyrere, sier han.

Storm var frisk bris

En vanlig skade for campingvogneiere er fuktskader.

— Den beste måten å finne ut om det faktisk er fuktskader er å veie campingvognen, og sammenligne vekten med det som står i vognkortet, sier Kausland.

En kunde meldte om både ytre skader og fuktskader etter en storm i fjor. Underveis hevdet han også at noen hadde byttet ut toalettet i vognen med et langt dårligere mens den sto utenfor et verksted.

Selskapets gransking viste imidlertid at kunden hadde kjøpt campingvognen billig fordi den allerede hadde fuktskader og ytre skader. Meteorologiske data viste dessuten at høyeste vindhastighet målt i det aktuelle tidsrommet var frisk bris.

Skryter av sine bragder

Folks bruk av sosiale medier er med på å avsløre flere svindelforsøk enn tidligere, mener Svein-Arne Kausland.

— Noen skryter faktisk over det de har gjort på Facebook, eller filmer det og legger det ut på Youtube. Mange har gjort det til en vane å legge ut store deler av livet sitt der, og tror antagelig at det bare er de nærmeste som ser dette. Mange reagere på slike opplysninger og som sender dem videre til oss, sier Tryg-lederen.

CD-er var kanskje utlånt

Branner er en annen hendelse som kan friste noen til å melde om større tap enn hva sant er. I listen over eiendeler som var gått tapt etter en husbrann i Nord-Norge i fjor hadde en forsikringstaker skrevet opp 420 CD-plater til en verdi av 83 500 kroner. Han opplyste at CD-ene lå løse i en skuff i kommoden i gangen.

ETTER EN HUSBRANN: Krevde huseieren erstatning for 420 CD-plater for 83.500 kroner som skulle ha lagt løst oppe i denne kommoden. Da han ble konfrontert med at det ikke var spor etter en eneste CD, mente huseieren at han kanskje hadde lånt dem bort.
Tryg

Problemet for huseieren var at brannskadene bare var overflatiske i dette området. Skuffene var lukket, og innholdet man fant i dem virket ikke alvorlig skadet, bare litt sotete. Noe spor av CD-er fant de ikke.Da huseieren ble konfrontert med dette svarte han at CD-platene var rett som det var på utlån, så han var plutselig ikke helt sikker på om han hadde de hjemme på det tidspunktet.

Butikker eksisterte ikke

Det svindels også med reiseforsikring. Som regel er ikke beløpene så store her, men det finnes unntak.

— I fjor meldte en familie fra Kristiansand at de under en kort biltur til Sverige fikk frastjålet bagasje for over 100.000 kroner. Vi utredet saken fordi kravet var så høyt og med lite dokumentasjon, sier Kausland.

Tapslisten ble gjennomgått sammen med forsikringstakeren, hvor de ulike tingene var kjøpt og til hvilken pris. Undersøkelsen viste til at konkrete kjøp aldri hadde skjedd: Noen forretninger hadde aldri solgt slike produkter, mens andre ikke eksisterte da kjøpene skulle ha skjedd.

Dessuten avslørte en rekonstruksjon at det umulig kunne være plass i bagasjerommet til de fem koffertene som var meldt savnet. Kravet ble avslått, kunden oppsagt, uønsket for fremtiden i selskapet.

120 dagers fengsel

De mest alvorlige svikene fører til politianmeldelser, og noen ganger fengselsstraff.

— Det gjelder som regel de arrangerte sakene, sier utredningslederen.

Et branntilløp på et soverom i fjor ble utredet. Her fant man klare tegn til ildspåsettelse gjennom blant annet smeltet stearin i sengen. Her ble eieren dømt til 120 dagers fengsel i tingretten.

I en annen brann, meldte huseieren også om to stygge svimerker på bilen som sto i nærheten, og sendte bilder som skulle dokumentere dette. Politiet hadde imidlertid også tatt en rekke bilder av bilen like etter brannen, og de viser ingen lakkskader.

NYE SVIMERKER: Etter en husbrann meldte huseier om svimerker også på bilen. Men bilder som politiet tok like etter brannen viste ingen slike merker.
Tryg
POLITIETS BILDER: Like etter brannen viser ikke noen slike svimerker.
Politiet

Ulykke var skjønnhetsoperasjon

Av de mer utspekulerte svikene til Tryg er skjønnhetsoperasjoner i utlandet som blir forsøkt dekket gjennom ulykkesforsikring. Da har forsikringstakeren kjøpt seg en falsk kvittering fra sykehuset.

— I denne type saker har vi hatt stor nytte av mangfoldet i vår egen organisasjon. Bare i Fyllingsdalen har vi ansatte som samlet snakker over 20 ulike språk. Og det gjør alt mye lettere når vi skal prøve å kontrollere en sykehusregning fra et land langt borte, sier Tryg-lederen.