• VEDTOK UTSLAKTING: For mye lus i merdene førte til at Mattilsynet denne måneden gjorde vedtak om utslakting av et oppdrettsanlegg hos Erko Seeafood i Hardanger. I fjor gjorde Mattilsynet åtte tilsvarende vedtak i regionen som omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. FOTO: Silje Katrine Robinson

Mattilsynet krevde utslakting av oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegget utenfor Jondal i Hardanger hadde så mye lus, at Mattilsynet krevde utslakting av anlegget.