- Kortere arbeidstid er ikke spesielt for sokkelen

Alle i Norge har lavere arbeidstid enn det de har i andre land, skriver Leif Sande.