• Det er en usedvanlig alvorlig korrupsjonssak, sier Økokrim om de tre tilfellene av grov korrupsjon.

Økokrim har gitt det delvis statseide gjødselselskapet Yara et forelegg for tre tilfeller av grov korrupsjon og betegner saken som er en usedvanlig alvorlig korrupsjonssak.

Saken gjelder bruk av bestikkelser overfor høytstående offentlige tjenestemenn i Libya og India, samt bestikkelser overfor en leverandør i Russland.

Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for cirka 12 millioner dollar. Forholdene skjedde i perioden 2004–2009, skriver Økokrim i en pressemelding.

Yara er notert på Oslo Børs og har mer enn 8000 ansatte over hele verden. Selskapet driver hovedsakelig produksjon og salg av gjødsel.

Selskapet har kalt inn til en pressekonferanse klokken ti.

Boten i forelegget er på 270millioner kroner. I tillegg omfatter forelegget inndragning av utbytte med 25millioner kroner, som gir en totalsum på 295 millioner kroner.

«Forankret hos personer i Yaras tidligere konsernledelse»

Økokrim skriver dette om de strafffbare forholdene:

  • Økokrim mener å kunne bevise at det er benyttet bestikkelser i forbindelse med Yaras kontraktsforhandlinger i Libya, India og Russland. Det er en usedvanlig alvorlig korrupsjonssak. Det er brukt bestikkelser overfor oljeministeren i Gaddafis regjering i Libya, og i India overfor en høytstående embetsmann. De allmennpreventive hensyn gjør seg ualminnelig sterkt gjeldende ved bestikkelser av offentlige tjenestemenn.
  • Bruk av bestikkelse er ikke et engangstilfelle, men er benyttet i tre ulike land og for kontrakter som løper over mange år. Realitetene i overføringene fra Yara er tilslørt og svært vanskelige å oppdage. Bestikkelsene er skjult blant annet ved bruk av falske bilag, fordekt ved overprising av varer, og ved bruk av selskaper i såkalte «skatteparadiser».
  • I skjerpende retning er det lagt betydelig vekt på at Økokrim mener å kunne bevise at bestikkelsene er forankret hos personer i Yaras tidligere konsernledelse.

Siktet i 2011 for grov korrupsjon

Yara ble i mai 2011 siktet for grov korrupsjon av Økokrim. Etterforskningen ble igangsatt etter at selskapet selv varslet om mulige bestikkelser i forbindelse et prosjekt i Libya.

Siden har politiet jobbet på spreng med den omfattende saken.

I 2012 ble konserndirektørene Tor Holba og Hallgeir Storvik, samt tidligere konsernsjef Thorleif Enger, siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Enger var konsernsjef i selskapet frem til 2008. I årsrapporten fra 2007 presenteres Hallgeir Storvik som «Ansvarlig for forsyning og handel», mens Holba var «Ansvarlig for oppstrømssegmentet». I pressemeldingen som ble offentliggjort onsdag morgen skriver Økokrim at de vil med det første avgjøre tiltalespørsmålet for personene tilknyttet foretaket på tiden da lovbruddene fant sted.

— Straffen er hard

Yara på sin side har informert Økokrim om at foretaket erkjenner at vilkårene for straffansvar er oppfylt, og forelegget er vedtatt.

- Vi ser alvorlig på denne saken. Både selskapets eksterne granskning og Økokrims etterforskning har avdekket uakseptable og skuffende forhold. Vi har i denne perioden bistått Økokrim og gitt dem tilgang til alt materiale, sier Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara i en pressemelding.

I april 2011 satte Yara selv i gang en ekstern granskning samtidig som selskapet rapporterte mulige uregelmessige forhold til Økokrim. Hovedfunnene fra den eksterne granskningsrapporten ble lagt frem i juni 2012.

— Hendelsene ligger flere år tilbake i tid. Vi har siden lagt inn betydelige ressurser for å rydde opp i våre regler og systemer, basert på vår klare nulltoleranse for korrupsjon. Viktigst av alt er at vi har arbeidet med kultur og holdninger som skal sikre at dette ikke skjer igjen, sier Haslestad.

- Når vi vedtar boten og erkjenner straffskyld er det fordi Økokrims funn er i tråd med resultatene av vår egen granskning. Straffen er hard, men vi aksepterer den, sier Bernt Reitan, styreleder i Yara i pressemeldingen.

Har allerede kostet dyrt

Korrupsjonen har allerede kostet Yara dyrt. 16.000 arbeidetimer er brukt til å komme til bunns i hva som egentlig har skjedd. Med en timespris på nesten 2000 kroner har undersøkelsene kostet selskapet 31 millioner kroner.

Yara er Norsk Hydros tidligere gjødseldivisjon som ble skilt ut i 2004. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs. Den norske stat eier 36,2 prosent av aksjene.

I 2012 hadde Yara en årsomsetning på cirka 84 milliarder kroner og et årsresultat på over 10 milliarder kroner. Resultatene i 3.kvartal i 2013 viste et driftsresultat på 3,2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 2 milliarder.