2014 ble et godt år for Os kommune og ordfører Terje Søviknes (Frp), som kunne notere seg et overskudd på 48,5 millioner kroner. Det er en økning på over 40 prosent fra 2013.

— Vi har jobbet knallhardt med effektivisering de senere årene. Mye arbeid har blitt nedlagt i arbeidskulturen og vi har redusert det administrative mannskapet de senere årene, sier ordfører Terje Søviknes (Frp)

Han er klar på hva nabokommunene bør fokusere på.

— Man må bruke kreftene på de pengene man har. Vi syter og klager for mye.

- Bør vurdere salg av BKK

— Du kan strukturere, organisere og herje på med konsulenter. Til slutt handler det derimot om menneskene i organisasjonen, det handler om ledelse og å få mennesker til å samhandle, sier ordføreren.

Store deler av overskuddet skyldes den positive gevinsten fra finansinvesteringene. Fjoråret ga kommunen en avkastning på hele 12 prosent, tilsvarende 24,3 millioner kroner.

Over 202 millioner kroner har selskapet i investeringer i inn- og utland etter salget av kommunens andel av BKK og Oskraft rundt år 2000. Søviknes tror det var lurt å selge seg ut av BKK.

— Hver enkelt kommune må vurdere det. Men gjennomsnittlig har vi hatt en avkastning på våre investeringer som har vært høyere enn det som vi hadde fått i utbytte i BKK. De har jo lagt om utbyttepolitikken helt, og det forklarer nok noe av det økonomiske uføret i Bergen.

- Høres fint ut

— Hvordan vil finansavkastningen bli benyttet?

— Vi har valgt å holde hele finansavkastningen utenfor budsjettet vårt. Vi regner ikke med noen avkastning i budsjettene. Når vi har et overskudd som i fjor, vil vi ikke disponere det fullt ut.

Selve fondsforvaltningen gjør kommunen selv med bistand fra en ekstern finansrådgiver.

Bergens byrådsleder, Martin Smith Sivertsen (H), vil ikke kommentere forslagene til nabokommunen på stående fot.

— Det høres fint ut det de har fått til i Os. Vi lærer gjerne av hvordan de har gjort det, sier Sivertsen.