5500 søkte sommerjobb i Statoil

Mens Oljedirektoratet skal ha fem sommervikarer, skal Statoil ha 350. I alt 5500 søkte.