Forskjellen mellom USAs import og eksport av varer og tjenester økte med over 4 milliarder dollar – fra 46,3 milliarder dollar i juni til 50,1 milliarder i juli. Underskuddet tilsvarer 415 milliarder kroner.

Økningen på 9,5 prosent er den største siden februar, og skjer til tross for president Donald Trumps forsøk på å minske underskuddet ved å reforhandle handelsavtaler og innføre høye tollsatser på importert stål og aluminium.

Importen var i juli rekordhøy og økte med 0,9 prosent til 261,2 milliarder dollar. Den økende importen gjelder særlig varer som lastebiler og datamaskiner.

Trumps aggressive handelspolitikk gjenspeiles lite i de ferske handelstallene. Underskuddet i handelen med Kina økte med 10 prosent til 36,8 milliarder dollar. Aldri før har underskuddet med Kina vært så høyt. Handelsunderskuddet med EU økte samtidig hele 50 prosent til rekordhøye 17,6 milliarder dollar.

Trump har lovet å redusere handelsunderskuddet, som han tolker som et tegn på svakhet og resultatet av urettferdige handelsavtaler som har ført til at andre land etter hans mening utnytter USA.

Eksporten falt med 1 prosent til 211,1 milliarder dollar.