Norges Bank holder renten i ro, varsler heving i mars

Renten holdes på 0,5 prosent som ventet, samtidig gjentas det at renten sannsynligvis heves i mars. Både DNB og Nordea mener dagens tall støtter troen på fire hevinger i 2022.

SISTE RENTEMØTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen setter renten for siste gang før han går av etter sin årstale i februar.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent som ventet.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen etter rentemøtet.

Allerede i desember varslet sentralbanken at renten sannsynligvis heves ytterligere til 0,75 prosent i mars, og deretter gradvis til en topp på 1,75 prosent i 2024.

Ved inngangen til pandemien lå renten på 1,5 prosent, men den ble raskt kuttet til rekordlave null prosent våren 2020. Første i september i fjor kom den første hevingen til 0,25 prosent, med påfølgende heving til 0,5 prosent i desember.

Styringsrenten

Strømpriser har økt inflasjonen

Høy inflasjon og mildere omikronkonsekvenser enn fryktet har den siste tiden økt renteforventningene blant økonomene.

Norges Bank vurderer at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå.

«Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst. Den underliggende inflasjonen har steget mer enn ventet og er nå nær inflasjonsmålet», skriver banken.

Inflasjonen steg til 5,3 prosent på årsbasis i desember, mens den underliggende prisveksten som Norges Bank ser på i rentesettingen steg til 1,8 prosent. Det var langt høyere enn prognosen, og nær målet på to prosent.

«En gradvis normalisering av renten er forenlig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.»

Med finansielle ubalanser sikter sentralbanken særlig til høy gjelds- og boligprisvekst.

Videre påpekes det at oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom høsten, og at høyere smittetall og omfattende smitteverntiltak den siste tiden har bremset aktiviteten. Arbeidsledigheten ser imidlertid ut til å øke mindre enn ventet. Banken tror for øvrig at lettelser i smitteverntiltakene vil bidra til at den økonomiske oppgangen fortsetter.

Les også

Eksperter venter fire rentehevinger i år etter uventet høy prisvekst

Omikronusikkerhet

Sentralbanken er opptatt av at omikron ser ut til å gi et mildere sykdomsforløp enn deltavarianten, men sier det fortsatt er usikkerhet rundt det videre forløpet for pandemien.

Rentesetterne så også risiko for at kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan løfte lønns- og prisveksten her hjemme.

Kronekursen har vært noe sterkere enn Norges Bank ventet i forrige rapport, og her har høyere oljepris trolig bidratt, skriver banken.

Les også

Her er kandidatene til årets mest omtalte jobb

Venter fire hevinger i år

Oddmund Berg i DNB Markets sier at signalet om heving i mars var som ventet, og påpeker at banken trekker frem et sterkt arbeidsmarked og at inflasjonen kan være på vei opp.

– Foreløpig ser prediksjon om fire hevinger i 2022 bra ut, skriver han i en kommentar, og tilføyer at lønnsstatistikk og inflasjonsdata i februar blir viktige for marsmøtet.

Norges Banks prognoser fra desember signaliserer imidlertid kun tre rentehevinger i 2022.

Også Nordea er styrket i troen på at Norges Bank må heve mer.

– Uttalelsen fra Norges Bank i dag heller mot den positive siden. Dette peker mot fire hevinger i år, skriver Nordea Markets i en kommentar.

Dagens rentebeslutning er den siste før Øystein Olsen takker av som sentralbanksjef etter sin årstale i februar.

Norges Bank: Styringsrenten uendret på 0,5 prosent
Publisert: