Bedre lønnsomhet gir høyere billettpriser

Norwegians solide finanser gjør at selskapet ikke har trengt å dumpe prisene for å finansiere en slunken vintersesong. Det har gjort sommerens billettpriser høyere.

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian er glad for å kunne legge 2021 bak seg. Nå rigger han seg for storstilt sommersalg.
Publisert: Publisert:

Årets vintersesong har vært spesielt hard for luftfarten. Lavsesong kombinert med full brems i etterspørselen på grunn av omikron har gitt kanselleringer, satt fly på bakken, og gjort dype hugg i finansene.

– Vi kommer til å brenne av kontanter dette kvartalet som alle andre. Men, vi har en ganske solid balanse, og vi er ikke bekymret i det hele tatt, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen på selskapets resultatpresentasjon fredag.

Som følge av rask tilpasning til omstendighetene, tapte Norwegian mindre penger på driften i fjerde kvartal i fjor enn i foregående kvartal.

Da flyselskapet gikk inn i det nye året, var det på 60–65 prosent av full kapasitet. Ned fra planlagte 80 prosent ved inngangen til vintersesongen.

Les også

Norwegian: – Ser nå at bookingene virkelig kommer vår vei

– Virkelig ryddet opp

Norwegian klarte også å øke kontantbeholdningen inkludert likvide midler til 7,7 milliarder kroner ved utgangen av året.

Salget av landings- og avgangstillatelsene ved Gatwick lufthavn London utgjør alene det meste av finansinntekter på over 200 millioner kroner i fjerde kvartal, bekrefter Karlsen overfor E24.

Under kvartalspresentasjonen kunne han forklare hvordan den solide balansen har bidratt til å holde prisene for årets sommersesong betydelige høyere enn før.

– Balansen er virkelig ryddet opp og klar for kvartalene som kommer, sier Norwegian-sjefen.

Les også

Norwegian med overskudd og forbedret kontantposisjon

Øker inntjeningen

Mens man i tidligere år har solgt masse billige sommerbilletter om vinteren, for å få inntekter til å spe på kostnadene til den løpende driften, har Norwegian i år kunne støtte seg på en større pengesekk.

Det har resultert i at yielden, inntekten per fløyet (solgte) passasjerkilometer, er opp over 30 prosent i juli måned i år, sammenlignet med juli 2019, ifølge Karlsen.

– Vi kan ha luksusen av å tilnærme oss litt annerledes. Det er derfor vi kan se en fin utvikling i yielden, sier Norwegian-toppen.

Han utdyper dette overfor E24.

– Hvis man sitter med en veldig komfortabel kontantbeholdning, så er man ikke nødt til å selge veldig mange billige billetter igjennom vinteren. Man kan kanskje velge å være litt mer tålmodig, sier Karlsen.

En annen fin utvikling er betalingene fra kredittkortselskapene.

I en normal verden holder disse kritiske mellomleddene på 40–45 prosent av billettbetalingene som gjøres via nett, helt frem til avreise. Først da, noen dager etter, får Norwegian oppgjør.

Bedre kredittkortavtaler

Siden sommeren 2019, da Norwegians økonomiske uføre ble tydelig, har kredittkortselskapene holdt tilbake over 90 prosent. Gjennom coronapandemien har nivåene steget til 100 prosent, og sågar til rundt 110 prosent.

Ifølge Karlsen er dette nå i ferd med å løsne opp. Kredittkortselskapenes såkalte «holdback» var på 100 prosent i fjerde kvartal, mens nivået på 90 prosent i dag.

Målet er 40–45 prosent på sikt. Norwegian-sjefen kunne fredag fortelle at selskapet nylig har inngått en avtale med én leverandør på 45 prosent «holdback».

– De (kredittkortselskapene, red.anm.) er i prosess med å lette opp, sier Karlsen.

Ser over 90 fly

Sentralt i planen for å maksimere inntektene og minimere kostnadene er å øke flåten.

Norwegian vil ha 70 fly i drift innen sommeren.

Men, som Norwegian-sjefen tidligere har uttalt til E24, bør selskapet opp i 90–100 fly så raskt som mulig for å optimalisere skala.

– Vi har satt et mål om 80–85 fly neste år. Jeg tror jeg har sagt mange ganger, at vi trenger å komme opp i 80–90–100 fly så raskt som mulig, sier Karlsen.

Han legger til at Norwegians flåte trolig ville være på over 90 fly i 2024, avhengig av etterspørselen.

Planlegger to år frem

Det er også 2023–2024 som nå er selskapets fokus.

Under kvartalspresentasjonen sa Karlsen at flymarkedet hadde begynt å stramme seg til, men at det fortsatt fantes et attraktivt vindu.

Det er allerede kjent at Norwegian har vært i samtaler med Airbus.

Karlsen vil ikke kommentere hvorvidt flåteutvidelsen skjer med den europeiske flyprodusenten. Men det vil være med helt nye, toppmoderne fly, bedyrer han.

– Vi kalte det ny teknologi, sier Karlsen til E24.

Norwegian har allerede startet planleggingen for 2023. Toppsjefen viser til «gamle Norwegians» rutenett for indikasjoner for optimal satsing og et «nivå han er komfortabel med».

– Det er nok der vi må være for å være mest mulig lønnsom (..) Så vil en mindre del være et veddemål på nye destinasjoner, sier Karlsen.

Høyere priser

En oljepris over 90 dollar fatet har bidratt til å sende «jet fuel»-prisene til høyeste nivå på mer enn syv år.

I kvartalsrapporten advarer Norwegian om at de raskt økende drivstoffprisene vil kunne motvirke selskapets gjenreisning fra pandemien.

– Bookingkurven øker langt mer enn antallet passasjerer. Det forteller oss at passasjerene booker lenger frem tid (..) Og man kan si, i det minste indirekte, at yielden definitivt stiger, men man kan også si at økningen i drivstoffpriser begynner å bli implementert i billettprisene også, sier Karlsen.

Fått kredittavtaler

I et normalmarked sikrere flyselskapene store deler av fremtidsbehovet. Norwegian har tradisjonelt ligget på 20–50 prosent sikring av drivstoffbehovet på løpende tolv måneders sikt.

Men, i likhet med konkurrenter som SAS og Flyr, har sikringen opphørt under pandemien på grunn av usikkerhet om etterspørselen. Samtidig har det til tider vært et fravær at kredittmotparter for slike kontrakter.

Norwegian har nå skaffet seg kredittlinjer for å kunne inngå sikringsavtaler. Men, sikring ligger foreløpig ikke i planene, ifølge Karlsen.

– Nå er vi ikke sikret, og det er ikke de nærmeste konkurrentene heller, sier han.

Store besparelser

Norwegian-sjefen oppga ellers under fredagens presentasjon at flyselskapet hadde besparelser på minst 40–45 millioner dollar i 2021 relatert til timeleieavtalene med leasingselskapene.

Norwegian har såkalte «power by the hour»-avtaler (PBH) for flåten inn i første kvartal 2022, der selskapet kun betaler leie for tiden flyene er luften.

Slike avtaler gjelder også for vintersesongen 2022/23 for de 19 flyene som skal settes inn mot sommeren.

– PBH-avtalene gir oss noe hjelp i første kvartal, og jeg estimerer besparelsene i første kvartal fra 110 til 120 millioner kroner, sier Karlsen.

Publisert: